Pagina wordt geladen ...
Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid
zoeken

Missie en visie

De LBSB is een vereniging voor Specialisten Begaafdheid in het primair onderwijs die zich sterk wil maken voor passend onderwijs en inclusief onderwijs aan (potentieel) begaafde leerlingen.  Zij ondersteunt en vertegenwoordigt Specialisten Begaafdheid met een onderwijsbevoegdheid die deze missie delen.

De LBSB heeft als vereniging besloten de krachten te bundelen en te gaan voor samenwerking met andere beroepsverenigingen. Met oog op het functioneren binnen de LBBO denken wij dat het samen ontmoeten, delen en ontwikkelen van kennis en expertise het grote doel is. Blijvende doelstelling is natuurlijk voortdurende professionalisering door het organiseren van studiebijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, mailing, artikelen in het magazine, alles dat zorgt voor  de verbreding en verdieping van het domein begaafdheid. Daarnaast zou het prachtig zijn om bijeenkomsten te organiseren in gezamenlijkheid, op regionaal maar ook landelijk niveau, waarbij er een duidelijke samenwerking is tussen de verschillende beroepsgroepen.

We hebben de aansluiting gezocht met de LBBO, om zo als begaafdheidspecialisten in samenwerking met de andere specialismen de expertise te bundelen om op deze manier het begeleidingsaanbod voor leerlingen nog specialistischer en doelgerichter, dus passender te kunnen maken. Een kijk vanuit meerdere disciplines doet recht aan het kind.

Bestuur

Karin Elburg
lid hoofdbestuur LBBO, namens LBSB
k.elburg@lbbo.nl

Patricia Versnel
voorzitter afdelingsbestuur LBSB
lid commissie kwaliteitsregister LBBO

p.versnel@lbbo.nl

Katinka Thomasse 
lid afdelingsbestuur LBSB

Pamela Plasmeijer
lid afdelingsbestuur LBSB

Anita de Jong
lid redactie LBBO, namens LBSB
a.dejong@lbbo.nl

 

 

 

LBSB is de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid. Benieuwd naar wat wij allemaal doen?

LBSB Sitemap Contact Privacy hosting dotsolutions