Pagina wordt geladen ...
Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid
zoeken

Missie en visie

De LBSB is een vereniging voor Specialisten Begaafdheid in het primair onderwijs die zich sterk wil maken voor passend onderwijs en inclusief onderwijs aan (potentieel) begaafde leerling, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige  persoonlijkheden die met hun talenten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

De LBSB ondersteunt en vertegenwoordigt Specialisten Begaafdheid met een onderwijsbevoegdheid die deze missie delen. Met het oprichten van de LBSB wordt een platform geboden waar vakinhoudelijke kennis en ervaring kan worden gedeeld.

De LBSB wil zich inzetten voor het vergroten en waarborgen van de deskundigheid van de Specialist Begaafdheid. Daarnaast wil de LBSB in maatschappelijke en politieke discussies de belangen van passend onderwijs aan begaafde leerlingen behartigen.

Meerjarenplan

In dit document presenteren we onze plannen voor het komende vier jaar. Dit stuk is in samenspraak met alle bestuursleden en op basis van inbreng van leden tot stand gekomen. Er is gebruik gemaakt van wat leden ons hebben laten weten via de ledenenquete. Als bestuur hebben we nagedacht over wensen, dromen en doelen. Daarna hebben we de doelstellingen ingedeeld in volgorde van belangrijkheid op korte en lange termijn. Vervolgens zijn de algemene doelen per commissie beschreven in concrete SMART doelstellingen.

Na inloggen is het meerjarenplan hier te vinden

Bestuur

Karin Elburg (voorzitter): voorzitter@lbsb.nl
Patricia Versnel (vice voorzitter): vice-voorzitter@lbsb.nl
Katinka Thomasse (secretaris): secretaris@lbsb.nl 
Renee Doornbusch( penningmeester): penningmeester@lbsb.nl
Pamela Plasmeijer (webmaster): webmaster@lbsb.nl
Hannie Kiers (bestuurslid): bestuurslid1@lbsb.nl
Sandra Wernsen (bestuurslid): Bestuurslid2@lbsb.nl

 

LBSB is de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid. Benieuwd naar wat wij allemaal doen?

LBSB Sitemap Contact Privacy hosting dotsolutions